You are herePGSCD

PGSCD


Předmět: Vedení bakalářských a diplom. prací IV

Katedra/Zkratka: OPT/PGSCD

Rok: 2021

Garant: 'prof. RNDr. Zdeněk Hradil, CSc.'

Anotace: Systematická práce studenta doktorského programu umožňuje využití jeho časové a odborné kapacity pro týmovou spolupráci s bakalářskými a magisterskými studenty na daném pracovišti, kteří zpracovávají podklady pro svou kvalifikační práci. Doktorand získává jistotu v komunikačních dovednostech i schopnosti přenášet odborné znalosti na mladší kolegy. Důležitým přínosem je i budování osobnosti a získávání autority v týmu.

Přehled látky:
Pravidelná komunikace s bakalářskými nebo magisterskými studenty při výzkumné práci v týmu. Konzultace, získávání teoretických a praktických znalostí.