You are herePGS2

PGS2


Předmět: Stáž u potenciálního zaměstnavatele 2

Katedra/Zkratka: OPT/PGS2

Rok: 2021

Garant: 'prof. RNDr. Zdeněk Hradil, CSc.'

Anotace: Odborná stáž u budoucích zaměstnavatelů relevantních pro studijní program Optika a optoelektronika.

Přehled látky:
Odborná stáž u budoucích zaměstnavatelů relevantních pro studijní program Optika a optoelektronika např.: Meopta-optika, s.r.o. Přerov (vývoj optických systémů) SQS Vláknová optika a.s., Nová Paka (vláknová optika a optoelektronika) Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR, Praha (lasery, nelineární optika, nano-optika) LAO -průmyslové systémy, s.r.o., Praha (lasery a optika pro vědecké a průmyslové aplikace) Minimální délka stáže činí 5 pracovních dnů.