You are herePGRS

PGRS


Předmět: Ramanova spektroskopie a opt. aktivita

Katedra/Zkratka: OPT/PGRS

Rok: 2021

Garant: 'prof. RNDr. Miloslav Dušek, Dr.'

Anotace:

Přehled látky:
Kvantová teorie molekul a interakce molekul s polarizovaným zářením, elektronovými, vibračními a rotačními přechody v molekule. Ramanův rozptyl a Ramanova opticá aktivita, optická stavba a konstrukce Ramanových spektrometrů a spektrometrů pro měření Ramanovy optické aktivity a jejich praktické aplikace, studium strukturních vlastností biologicky zajímavých molekul (proteinů, peptidů, nukleových kyselin).