You are herePGPK

PGPK


Předmět: Prezentace na konferenci

Katedra/Zkratka: OPT/PGPK

Rok: 2021

Garant: 'prof. RNDr. Zdeněk Hradil, CSc.'

Anotace: Cílem předmětu je naučit studenta doktorského studia prezentovat výsledky své vědecké práce na odborných konferencích, pořádaných v daném oboru v tuzemsku i zahraničí.

Přehled látky:
Výběr vhodného aktuálního vědeckého výsledku dosaženého studentem pro prezentaci na konferenci a výběr vhodné konference pro prezentaci tohoto výsledku. Příprava materiálů pro zaslání příspěvku na konferenci (abstrakt). Příprava prezentace na konferenci ve formě posteru nebo ústní přednášky. Aktivní účast na konferenci a prezentace výsledku formou přednášky či posteru. Aktivní odborná komunikace s účastníky konference. Zpracování stručné zprávy o účasti na konferenci. Vyhodnocení prezentace na konferenci se školitelem a předsedou oborové rady.