You are herePGPCB

PGPCB


Předmět: Projektová činnost 2

Katedra/Zkratka: OPT/PGPCB

Rok: 2021

Garant: 'prof. RNDr. Zdeněk Hradil, CSc.'

Anotace:

Přehled látky:
Participace studenta doktorského studia na řešení vědeckého projektu (grantu), jehož navrhovatelem je katedra optiky PřF UP jako pracoviště garantující daný doktorský studijní program. Student přispívá k řešení projektu svou vědeckou prací na části projektu, která spadá do problematiky jeho disertační práce.