You are herePGPC2

PGPC2


Předmět: Výuka odborného předmětu 2

Katedra/Zkratka: OPT/PGPC2

Rok: 2021

Garant: 'prof. RNDr. Zdeněk Hradil, CSc.'

Anotace: Cílem předmětu je využití odborného potenciálu studenta doktorského studia ve výuce v praktických cvičeních a seminářích v daném oboru. Cílem je rovněž i posílení komunikace studenta s ostatními kolegy v oboru a studenty ve výukovém procesu.

Přehled látky:
Výukové aktivity podle formy výuky (početní cvičení, semináře, praktická cvičení, laboratorní cvičení, aj.)