You are herePGPC

PGPC


Předmět: Výuka odborného předmětu

Katedra/Zkratka: OPT/PGPC

Rok: 2021

Garant: 'prof. RNDr. Zdeněk Hradil, CSc.'

Anotace: Zapojení studenta do výuky vybraného předmětu v bakalářském či magisterském fyzikálním studijním programu na PřF UP v Olomouci.

Přehled látky:
Příprava studenta na výuku. Výukové aktivity dle formy výuky (cvičení, semináře, praktická cvičení, laboratorní cvičení) s důrazem na individuální charakter této výuky a práci s jednotlivými bakalářskými a magisterskými studenty.