You are herePGOT

PGOT


Předmět: Optické tomografické a zobrazov. metody

Katedra/Zkratka: OPT/PGOT

Rok: 2021

Garant: 'prof. Mgr. Jaroslav Řeháček, Ph.D.'

Anotace:

Přehled látky:
Tomograficky úplná měření, algoritmy pro rekonstrukci, inverzní Radonova transformace, metody SVD, Max Lik a Max Ent rekonstrukce, vztah mezi optickými metodami a kvantovou tomografií, detekce vlnoplochy a využití tomografických technik, Shack-Hartmannův detektor, zobrazení 2D objektů v koherentním a nekoherentním světle, zobrazovací funkce a kriteria hodnocení optického výkonu, difrakční limity rozlišení, Fisherova informace v optice, metody a experimenty 3D koherentního zobrazení, principy nekoherentní korelační holografie, digitální holografická mikroskopie, metody a experimentální techniky zobrazení fázových objektů, principy a metody kvantitativního fázového zobrazení, principy a metody fotoaktivační mikroskopie, superrozlišovací fluorescenční mikroskopie.