You are herePGOM

PGOM


Předmět: Kvantová optomechanika

Katedra/Zkratka: OPT/PGOM

Rok: 2019

Garant: 'prof. Mgr. Radim Filip, Ph.D.'

Anotace:

Přehled látky:
Kvantová teorie optických procesů v rezonátorech, mechanické oscilátory a jejich klasické a kvantové mechanické vlastnosti, kvantová teorie optomechanických systémů v rezonátorech a jejich experimentální testy, kvantová teorie elektromechanických systémů. Pulzní optomechanické a elektromechanické kvantové systémy, hybridní kvantové systémy s mechanickými oscilátory. Kvantová mechanika diskrétních pevnolátkových systémů, aplikace kvantové optomechaniky v metrologii, kvantové optice, kvantové termodynamice a kvantovém zpracování informace.