You are herePGKO

PGKO

warning: Use of undefined constant is_null - assumed 'is_null' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /var/www/aphys/sites/all/modules/stag/stag.module on line 506.

Předmět: Krystaly v optoelektronice

Katedra/Zkratka: OPT/PGKO

Rok: 2021

Garant: 'prof. RNDr. Zdeněk Bouchal, Dr.'

Anotace: Šíření světla anizotropním prostředím, principy elektrooptiky, magnetooptiky a akustooptiky,kapalné krystaly a prostorové modulátory světla.

Přehled látky:
Optická anizotropie, typy a vlastnosti optických krystalů, Pockelsův jev, Kerrův jev, optická aktivita, Faradayův jev, elektrooptická a akustooptická modulace světla, optika kapalných krystalů, prostorové modulátory světla.