You are herePGKK

PGKK


Předmět: Kvantové zpracování informace

Katedra/Zkratka: OPT/PGKK

Rok: 2021

Garant: 'prof. RNDr. Miloslav Dušek, Dr.'

Anotace: Postgraduální kurz kvantové komunikace a kvantového zpracování informace. Studenti se detailně seznámí s následujícími okruhy: základní algebraické nástroje, matematický popis kvantových stavů, měření a operací, kvantová provázanost, kvantová teleportace, kvantová kryptografie, kvantová hradla a kvantové počítání.

Přehled látky:
- Kvantový stav, matice hustoty. - EPR paradox, Bellovy nerovnosti. - Základní algebraické nástroje, kompletně pozitivní zobrazení, zobecněná kvantová měření. - Stavy faktorizovatelné, separabilní a kvantově provázané. Kritéria separability. - Míry kvantové provázanosti. - Generace kvantově provázaných stavů světla, sestupná parametrická frekvenční konverze. - Optimální měření a diskriminace kvantových stavů, optimální kvantové kopírování. - Kvantově komunikační protokoly, kvantová kryptografie, kvantová teleportace, výměna kvantové - provázanosti, husté kvantové kódování, destilace a purifikace kvantově provázaných stavů, kvantové opakovače, kvantová paměť pro světlo. - Kvantové počítače.