You are herePGKF

PGKF


Předmět: Kvantová a statistická fyzika

Katedra/Zkratka: OPT/PGKF

Rok: 2020

Garant: 'prof. RNDr. Zdeněk Hradil, CSc.'

Anotace: Koncepční otázky kvantové mechaniky a aplikace získaných poznatků

Přehled látky:
Koncepční otázky kvantové mechaniky. Volné a vázané stavy, kvantová řešení jednoduchých kvantových problémů, částice v periodickém poli, kvantový popis elektromagnetické interakce. Dynamika kvantových systémů, Feynmanův dráhový integrál. Symetrie a zákony zachování, kalibrační invariance, Bohm-Ahronovův efekt. Úhlový moment a jeho význam v kvantových problémech, skládání úhlových momentů. Teorie rozptylu, adiabatické změny a geometrická fáze. Identické částice, základní představy kvantování polí, Casimirův efekt, vztah mezi spinem a statistikou, korelace mezi bosony a fermiony, Bellovy nerovnosti, EPR stavy pole. Statistická teorie odhadu a rekonstrukce kvantových stavů. Požadavek ke zkoušce: Znalosti v rozsahu přednášené problematiky