You are herePGIF2

PGIF2


Předmět: Hlavní autor publikace v časopise s IF 2

Katedra/Zkratka: OPT/PGIF2

Rok: 2021

Garant: 'prof. RNDr. Zdeněk Hradil, CSc.'

Anotace: Hlavním cílem je dosažení publikace, kterou publikuje student doktorského studijního oboru jako hlavní autor. Publikace musí mít nenulový IF a být evidovaná v databázi WOS, případně Scopus.

Přehled látky:
Získání nových teoretických a/nebo experimentálních vědeckých výsledků. Příprava vědecké publikace na základě dosažených výsledků. Publikování této publikace jako hlavní autor v impaktovaném mezinárodním vědeckém časopise evidovaném v databázi WOS.