You are herePGIF1

PGIF1


Předmět: Hlavní autor publikace v časopise s IF 1

Katedra/Zkratka: OPT/PGIF1

Rok: 2021

Garant: 'prof. RNDr. Zdeněk Hradil, CSc.'

Anotace: Hlavní autor publikace v mezinárodním impaktovaném vědeckém časopise evidovaném v databázi WOS.

Přehled látky:
Získání nových teoretických a/nebo experimentálních vědeckých výsledků. Příprava vědecké publikace na základě dosažených výsledků. Publikování této publikace jako hlavní autor v impaktovaném mezinárodním vědeckém časopise evidovaném v databázi WOS.