You are herePGEK

PGEK


Předmět: Experimentální kvantová optika

Katedra/Zkratka: OPT/PGEK

Rok: 2021

Garant: 'prof. RNDr. Miloslav Dušek, Dr.'

Anotace:

Přehled látky:
Příprava, manipulace a detekce kvantových stavů světla: stlačené světlo, korelované fotony, Fockovy stavy, Hongova-Ouova-Mandelova interference, subtrakce a adice fotonů, kvantově provázané stavy fotonů; jednofotonové detektory a detektory rozlišující počet fotonů, měření korelačních funkcí a statistiky, časově rozlišená detekce fotonů, homodynní a heterodynní detekce, hybridní metody detekce, detekce neklasických vlastností světla; kódování kvantových bitů a jejich měření, experimentální optické kvantové počítání a simulace; interakce atomů s fotony v optických rezonátorech a v evanescentním poli, nelinearita na úrovni jednotlivých částic; kvantové tečky, NV centra, plazmony.