You are herePGEA

PGEA


Předmět: Experiment. atomová fyzika a fyz. iontů

Katedra/Zkratka: OPT/PGEA

Rok: 2019

Garant: 'prof. Mgr. Radim Filip, Ph.D.'

Anotace:

Přehled látky:
Metody prostorové lokalizace a chlazení atomových neutrálních i nabitých částic a molekul, definice a měření teploty těchto systémů, laserové chlazení, kontrola laserových parametrů, spektroskopie atomů a iontů, rezonanční fluorescence, popis a měření kolize částic, generace vakua a fyzikální principy vakuového čerpání, manipulace s vnitřními a vnějšími pohybovými stupni volnosti atomů, měření atomové koherence a interference, frekvenční metrologie, kvantová komunikace s atomy a fotony a kvantové opakovače, kvantové simulace s ionty v pasti a atomy v optických mřížkách.