You are herePGD3

PGD3


Předmět: Disertační práce 3

Katedra/Zkratka: OPT/PGD3

Rok: 2019

Garant: 'prof. RNDr. Zdeněk Hradil, CSc.'

Anotace:

Přehled látky:
Náplní předmětu je pokračování samostatné výzkumné činnosti studenta pod vedením školitele a případně i konzultanta. Aktivity studenta zahrnují zejména teoretický či experimentální výzkum, numerické modelování, analýzu dat, rešerši a studium odborné literatury, vyhodnocení dosažených výsledků výzkumu studenta a jejich zpracování do formátu vhodného pro zpracování disertační práce.