You are herePGD2

PGD2


Předmět: Disertační práce 2

Katedra/Zkratka: OPT/PGD2

Rok: 2020

Garant: 'prof. RNDr. Zdeněk Hradil, CSc.'

Anotace:

Přehled látky:
Náplní předmětu je pokračování samostatné výzkumné činnosti studenta pod vedením školitelem a případně i konzultanta. Aktivity studenta zahrnují zejména teoretický či experimentální výzkum, numerické modelování, analýzu dat, vyhodnocení dosažených výsledků, stanovení dalších cílů a směrů výzkumu a rešerši a studium odborné literatury.