You are herePGD1

PGD1


Předmět: Disertační práce 1

Katedra/Zkratka: OPT/PGD1

Rok: 2020

Garant: 'prof. RNDr. Zdeněk Hradil, CSc.'

Anotace:

Přehled látky:
Náplní předmětu je zahájení výzkumné činnosti studenta směřující k dosažení cílů dle zadání disertační práce. Aktivity studenta zahrnují zejména rešerši a studium odborné literatury, dle zaměření disertační práce a vytýčených výzkumných cílů teoretický či experimentální výzkum, numerické modelování, analýzu dat a vyhodnocení dosažených výsledků.