You are herePGAS1

PGAS1


Předmět: Odborný seminář v AJ

Katedra/Zkratka: OPT/PGAS1

Rok: 2021

Garant: 'Mgr. Lucie Vaňková, Ph.D.'

Anotace:

Přehled látky:
Cílem předmětu je ověřit, že student doktorského studijního programu má je schopen prezentovat výsledky svého výzkumu v anglickém jazyce na interním semináři na pracovišti, za účasti zástupce kabinetu cizích jazyků PřF UP, členů oborové rady, dalších akademických nebo vědeckovýzkumných pracovníků školících pracovišť a ostatních doktorandů na pracovišti. Povinností doktoranda je prezentovat postup prací na disertaci a dílčí výsledky v 20-ti minutové prezentaci v anglickém jazyce a v následné diskuzi reagovat anglicky na odborné i laické dotazy.