You are herePF

PF


Předmět: Patologická fyziologie

Katedra/Zkratka: OPT/PF

Rok: 2021

Garant: 'MUDr. Eva Lenhartová, CSc.'

Anotace: Úvod do patofyziologie.

Přehled látky:
Patofyziologie akutních a chronických poruch cirkulace s projevy v cirkulaci oka, poruchy regulace krevního tlaku se zřetelem na problematiku oftalmologie - hypertenze, hypotenze, patofyziologie aterosklerózy, ischemické nemoci, trombofilních stavů, embolie, uzávěru arterií, uzávěru centrální vény retiny, glaukomu, hypertenzní encefalopatie, poruch prokrvení mozku, migrény, edému mozku, hyper- a hypoglykemie, komplikací diabetu, postižení oka při diabetu, diabetické retinopatie, mikroangiopatií, katarakty, patofyziologie nádorového bujení, patofyziologie zánětu a hojení - zvláštnosti tkání oka, hojení a regenerace nervů, patofyziologie poruch imunity - sekvestrované oční antigeny, autoimunitní reakce, poruchy bilance tekutin a iontů, patofyziologie dýchacích plynů, typy hypoxií, léze aferentní dráhy, kortikální léze, amblyopie, patofyziologie poruch funkcí okohybných nervů, úloha zraku v udržování rovnováhy a její patofyziologie, refrakční vady, poruchy fotoreakce, degenerace makuly a amoce retiny, patofyziologie poruch endokrinního systému - oční projevy, komatózní a záchvatovité stavy, patofyziologie bolesti.