You are herePDG

PDG


Předmět: Pokročilá digitální fotografie

Katedra/Zkratka: OPT/PDG

Rok: 2020

Garant: 'prof. Mgr. Jaroslav Řeháček, Ph.D.'

Anotace: Seznámení se s technikami zpracování obrazu a digitální fotografie.

Přehled látky:
1. Záznam obrazu v klasické a digitální fotografii. Digitalizace obrazu (vzorkování a kvantování). Vztah mezi teoretickým rozlišením obrazu a vzorkováním při digitalizaci (Fourierova analýza 2D obrazu). Záznam barev a uložení digitálního obrazu. 2. Histogram obrazu. Intenzitní úpravy obrazu: negativ digitálního obrazu, úprava kontrastu obrazu pomocí exponenciální funkce (gama korekce) a metodou vyrovnání histogramu. 3. Prostorová filtrace obrazu. Úprava ostrosti obrazu pomocí lineárních prostorových filtrů. Použití neostré masky. Využití gradientu pro detekci hran v obrazu. 4. Zpracování obrazu ve frekvenční oblasti, využití Fourierovy transformace a konvoluce. 5. Úprava ostrosti obrazu a možnosti redukce šumu. Selektivní filtrování ve frekvenční oblasti (odstranění periodických artefaktů). 6. Podstata barevného vjemu, měření barev, kolorimetrické soustavy. 7. Barevné prostory závislé a nezávislé na zařízení. Správa barev, postup práce při tvorbě fotografií na kalibrovaných zařízeních. Provedení kalibrace monitoru a tiskárny.