You are herePCI

PCI


Předmět: Fyzika chycených iontů

Katedra/Zkratka: OPT/PCI

Rok: 2020

Garant: 'Mgr. Lukáš Slodička, Ph.D.'

Anotace: Cílem přednášek je osvojení si základních poznatků z oblasti chytání a manipulace s nabitými atomy.

Přehled látky:
Přednášky uvádí studenta do problematiky chytání iontů v Pauliho a Penningových pastích a popisu jejich pohybu a vzájemné interakce. Studenti budou seznámeni s teoretickým popisem interakce laserového záření a iontu a s principy laserového chlazení. V rámci kurzu budou vysvětleny principy hmotnostní spektroskopie, frekvenční metrologie a zpracování kvantové informace s chycenými ionty.