You are herePBV

PBV

warning: Use of undefined constant is_null - assumed 'is_null' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /var/www/aphys/sites/all/modules/stag/stag.module on line 506.

Předmět: Nestrabické poruchy binokulárního vidění

Katedra/Zkratka: OPT/PBV

Rok: 2021

Garant: 'doc. RNDr. Mgr. František Pluháček, Ph.D.'

Anotace: Předmět navazuje na problematiku binokulárního vidění a jeho korekce, zařazenou do bakalářského studia. Doplňuje a rozšiřuje znalosti a dovednosti ve vybraných oblastech (zejména grafická a normativní analýza, zraková terapie).

Přehled látky:
- Klasifikace a přehled vergenčních poruch a jejich řešení; kompenzovaná a dekompenzovaná heteroforie - Možnosti přístupů k vyšetřování vergenčních poruch binokulárního vidění - Grafická analýza: základní koncepce (tonická a akomodační vergence), potřebná vyšetření vergenčního a akomodačního systému, konstrukce grafu, interpretace grafu, stanovení optimálního korekčního postupu - Analýza fixační disparity: fixační disparita, modely fixační disparity, možnosti detekce a měření, asociační forie - Malletův přístup k analýze fixační disparity (Malletův test, normální hodnoty, klinická aplikace) - Křivky fixační disparity: možnosti měření, základní parametry a jejich interpretace, vliv centrálního a periferního fúzního podnětu, klinická aplikace - MKH - měření a korekční metoda podle Haaseho: koncepce a zásady metody, potřebné testy a jejich charakteristika, možné problémy při použití - Nomativní analýza (optometric extension program, integrativní analýza; shrnutí hlavních zásad, výhody/nevýhody) - Řešení vergenčních dysfunkcí pomocí zrakového tréninku: základní principy a zásady, přehled metod - Metody zrakové terapie pro posílení motorické složky (haploskopické metody, anaglyfické a polarizační metody, free-space fusion techniky) - Metody zrakové terapie pro posílení koordinace a konvergence; řešení centrální suprese - Počítačové programy pro zrakový trénink, domácí metody zrakového tréninku; doporučené postupy terapie a jejich účinnost v konkrétních případech V seminářích jsou prezentovány a analyzovány konkrétní kazuistiky, studenti analyzují zadané konkrétní případy. Ve cvičeních jsou demonstrovány jednotlivé metody a techniky; studenti v malých skupinkách provádí příslušná měření (měření parametrů a konstrukce grafu pro grafickou analýzu, detekce fixační disparity a měření asociační forie na Malletově testu, měření parametrů a konstrukce křivek fixační disparity, stanovení korekce metodou MKH, nácvik vybraných metod zrakové terapie).