You are herePBT

PBT


Předmět: Praktikum z brýlové technologie

Katedra/Zkratka: OPT/PBT

Rok: 2020

Garant: 'RNDr. Jaroslav Wagner, Ph.D.'

Anotace: Získání praktických dovedností při výrobě brýlí, včetně poradenství.

Přehled látky:
1. Praktická montáž a demontáž různých typů brýlových obrub 2. Praktické měření parametrů brýlí (vlastnosti čočky, orientace os, PD, výška centrace) 3. Vedení dokumentace zhotovení zdravotního prostředku (parametry zábrusu brýlí) 4. Poradenství - výběr vhodné brýlové čočky pro daný předpis a obrubu 5. Centrace čoček pro danou obrubu a předpis na manuálním fokometru 6. Zhotovení šablony pro brýlovou obrubu. Zábrus označené brýlové čočky do plastové nebo kovové obruby na stroji Profil 900 7. Zábrus brýlové čočky do vázané obruby a obruby s bez očnic 8. Realizace technologických postupů oprav brýlových obrub 9. Rozměření páru brýlových čoček pro předepsanou korekci a předepsaný prizmatický účinek 10. Centrování bifokálních a mutifokálních brýlových čoček 11. Praktické zhotovení brýlí na strojích MrOrange a Essilor Gama 12. Anatomická úprava obruby 13. Orientace v produktech (obruby, čočky a jejich úpravy), práce s ceníky, marketing prodeje brýlových čoček a obrub 14. Administrativní a ekonomické aspekty provozu oční optiky (vytvoření a zpracování zakázky, zaúčtování, tvorba cen atd.) 15. Právní aspekty provozu oční optiky