You are herePBT

PBT


Předmět: Praktikum z brýlové technologie

Katedra/Zkratka: OPT/PBT

Rok: 2018

Garant: 'RNDr. Jaroslav Wagner, Ph.D.'

Anotace: Získání praktických dovedností při zhotovení brýlí, včetně poradenství.

Přehled látky:
1.Praktická montáž a demontáž různých typů brýlových obrub 2.Praktické měření parametrů brýlí (vlastnosti čočky, orientace os, PD, výška centrace) 3.Vedení dokumentace zhotovení zdravotního prostředku, parametry zábrusu brýlí. 4.Poradenství -výběr vhodné brýlové čočky pro daný předpis a obrubu 5.Centrace čoček pro danou obrubu a předpis na klasickém fokometru 6.Zhotovení šablony pro brýlovou obrubu. Zábrus označené brýlové čočky do plastové nebo kovové obruby na stroji Profil 900 7.zábrus brýlové čočky do vázané obruby a obruby s bez očnic, 8.Realizace technologických postupů oprav brýlových obrub 9.rozměření páru brýlových čoček pro předepsanou korekci a předepsaný prizmatický účinek 10.Centrování bifokálních a mutifokálních brýlových čoček 11.Praktické zhotovení brýlí na strojích MrOrange a Essilor Gama 12.Anatomická úprava obruby