You are hereP1

P1


Předmět: Fyzikální praktikum 1 (el.+mg.)

Katedra/Zkratka: OPT/P1

Rok: 2019

Garant: 'Ing. Zdeněk Řehoř, Ph.D.'

Anotace: Laboatorní úlohy z elektřiny a magnetizmu. Použití základních měřících přístrojů, seznámení s měřícím systémem microLab.

Přehled látky:
1.Úvodní praktikum - Školení z bezpečnostních předpisů ve smyslu vyhlášky č.50/1978 Sb. 2.Použití základních měřících přístrojů, měření základních odporových sítí. 3.Ověření chování prvků a základních pouček ve stacionárních obvodech. Použití převodníků proudu. 5.Ověření chování prvků ve střídavých obvodech. Využití systému microLab. 6.Zkoumání vlastností nelineárních prvků. Polovodičové prvky. 7.Práce s osciloskopem. Základní ovládání a možnosti měření na osciloskopu, jeho využití i pro měření jiných než napěťových signálů. 8.Magnetický obvod a magnetizační křivky. Základní měření magnetických vlastností feromagnetických materiálů. Využití převodníků pro měření magnetických veličin (magnetické indukce a magnetické intenzity) pomocí osciloskopu. 9.Harmonická analýza a syntéza, spektrální analyzátor. Využití simulačního programu Tina pro harmonickou analýzu neharmonických zdrojů a syntézu neharmonického průběhu. 10.Operační zesilovač a jeho statické vlastnosti. Seznámení se s jednoduchými aplikacemi, které souvisí se statickými vlastnostmi operačního zesilovače. 11.Dynamické vlastnosti operačního zesilovače. Seznámení se s aplikacemi, které jsou ovlivněny frekvenčními charakteristikami. Analogová integrace a derivace s operačním zesilovačem.