You are hereOZI

OZI

warning: Use of undefined constant is_null - assumed 'is_null' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /var/www/aphys/sites/all/modules/stag/stag.module on line 506.

Předmět: Optické zpracování informací

Katedra/Zkratka: OPT/OZI

Rok: 2021

Garant: 'prof. Mgr. Jaroslav Řeháček, Ph.D.'

Anotace: Principy fourierovské optiky a optického zpracování informace.

Přehled látky:
1. Analýza 2D signálu, lineární systémy, vlastnosti Fourierovy transformace. 2. Základy skalární difrakční teorie. 3. Odezvová a přenosová funkce volného prostoru. 4. Vlnová analýza koherentních optických systémů. 5. Frekvenční analýza optických zobrazovacích systémů. 6. Modulace vlnoplochy: filmová emulze, prostorové modulátory světla, nematické krystaly, magnetooptika, deformovatelné prvky, difraktivní prvky, binární optika. 7. Optické procesory: fázový kontrast , koherentní a nekoherentní procesory, holografické filtry. 8. Aplikace optických procesorů I: rozpoznávání, neuronové sítě, rekonstrukce obrazu, Wienerův filtr. 9. Aplikace optických procesorů II: radar se syntézou apertur (SAR), akusto-optický spektrální analyzátor. 10. Aplikace optických procesorů III: diskrétní optické procesory, násobiče matice-vektor, matice-matice, kódování komplexních dat. 11. Pokročilé techniky: super-rozlišení, speklová interferometrie, tomografie, vícenásobně konjugované adaptivní systémy (MCAO). 12. Korespondence mezi klasickou optikou a kvantovou mechanikou, úvod do kvantového zpracování informace.