You are hereOZ

OZ

warning: Use of undefined constant is_null - assumed 'is_null' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /var/www/aphys/sites/all/modules/stag/stag.module on line 506.

Předmět: Optické zobrazování

Katedra/Zkratka: OPT/OZ

Rok: 2021

Garant: 'prof. RNDr. Zdeněk Bouchal, Dr.'

Anotace: Fyzikální metody a technické prostředky optického zobrazování, kolineární zobrazování.

Přehled látky:
1. Matematické, fyzikální a technické aspekty optického zobrazování. 2. Bodové zobrazování v přístupu Fraunhoferovy teorie difrakce. 3. Analýza vlivu rozostření u fyzikálně dokonalého systému. 4. Optické zobrazování při použití apodizace, centrální clonění a gaussovská apodizace. 5. Vlnový popis zobrazení difraktivní čočkou. 6. Bodové zobrazování systémem s optickými vadami, klasifikace a vyhodnocení paprskových vad. 7. Barevná vada refraktivních a difraktivních prvků, achromatizace dubletu. 8. Klasifikace a výpočet vlnových vad. 9. Hodnocení bodového zobrazení, bodová rozptylová funkce a Strehlovo kriterium. 10. Analýza optimálního zaostření pomocí Strehlova kriteria. 11. Zobrazování při částečně koherentním osvětlení. 12. Optická funkce přenosu, výpočet pro koherentní zobrazování. 13. Optická funkce přenosu pro nekoherentní zobrazování, využití pro hodnocení optického výkonu zobrazovacího systému.