You are hereOZ

OZ


Předmět: Optické zobrazování

Katedra/Zkratka: OPT/OZ

Rok: 2019

Garant: 'prof. RNDr. Zdeněk Bouchal, Dr.'

Anotace: Fyzikální metody a technické prostředky optického zobrazování, kolineární zobrazování.

Přehled látky:
1. Matematické, fyzikální a technické aspekty optického zobrazování (OSLO - simulace činnosti základních zobrazovacích prvků). 2. Bodové zobrazování v přístupu Fraunhoferovy teorie difrakce. 3. Analýza vlivu rozostření u fyzikálně dokonalého systému. 4. Optické zobrazování při použití apodizace (OSLO - centrální clonění a gaussovská apodizace). 5. Bodové zobrazování systémem s optickými vadami (OSLO - paprskové vady). 6. Klasifikace a výpočet vlnových vad (OSLO - vlnové vady). 7. Kriteria pro hodnocení bodového zobrazování. 8. Analýza optimálního zaostření pomocí Strehlova kriteria (OSLO - optimální zaostření pro sférickou vadu 3. a 5. řádu). 9. Zobrazování při částečně koherentním osvětlení (OSLO - zobrazení plošného předmětu). 10. Samozobrazování (Talbotův jev) (OSLO, VirtualLab - simulace Talbotova jevu v částečně koherentním světle). 11. Optická funkce přenosu, výpočet pro koherentní zobrazování. 12. Optická funkce přenosu pro nekoherentní zobrazování, praktické využití (OSLO - výpočet OFP pro systémy rozdílného optického výkonu).