You are hereOT

OT


Předmět: Optická tomografie

Katedra/Zkratka: OPT/OT

Rok: 2021

Garant: 'prof. RNDr. Zdeněk Hradil, CSc.'

Anotace: Seznámit se se základními principy a využitím tomografických metod a jejich aplikací.

Přehled látky:
1. Úvod do tomografie: historický úvod, matematické základy tomografie, Fourierova analýza, přehled různych experimentálnich technik podle druhu signálu a použití. 2. Princip tomografie: projekce 3D objektu, dráhové integrály. 3. Inverze: Radonova transformace a inverzní Radonova transformace. 4. Fourierovské metody, "Fourier slice" teorém, FFT algoritmus. 5. Pokročilé techniky: zpětná projekce a filtrovaná zpětná projekce, "ramp" filtr. 6. Experimentální tomografie: vliv počtu projekcí a kvality dat (šumu) na výsledek rekonstrukce, postprocessing detekovaného signálu. 7. Diskrétní tomografie: princip a srovnání se spojitou tomografií. 8. Principy maximální věrohodnosti a maximální entropie a jejich použití v diskrétní optické tomografii. 9. Příbuzné rekonstrukční metody: rekonstrukce vlnoplochy, optická koherenční tomografie. 10. Využití tomografických metod v lékařství a technické praxi.