You are hereOS2

OS2


Předmět: Optické systémy 2

Katedra/Zkratka: OPT/OS2

Rok: 2020

Garant: 'prof. RNDr. Zdeněk Bouchal, Dr.'

Anotace: Znalost zobrazovacích, elektrooptických a osvětlovacích optických systémů.

Přehled látky:
1. Energetická optika a její využití v automobilovém průmyslu (P. Ferbas, V. Chlup). 2. Optické systémy v očním lékařství a optometrii (F. Pluháček). 3. Optické systémy pro laserové manipulace, optická pinzeta pro zachycení jedné a více částic, dynamické mikromanipulace (Z. Bouchal). 4. Princip činnosti, konstrukce a základní typy prostorových modulátorů světla a jejich využití pro kompenzaci optických vad (M. Baránek). 5. Principy a systémy adaptivní optiky. Polarizační optické systémy (J. Běhal). 6. Optické senzory s optickými vlákny (F. Petráš). 7. Vazba laserového záření do optického vlákna (F. Petráš).