You are hereORV

ORV


Předmět: Optické vlnovody a rezonátory

Katedra/Zkratka: OPT/ORV

Rok: 2019

Garant: 'Mgr. Lukáš Slodička, Ph.D.'

Anotace: Seznámit se s popisem optických rezonátorů a vlnovodů.

Přehled látky:
Dutinový rezonátor: Ideální dutinový rezonátor, popis dutinového rezonátoru, jeho módy a jejich valstnosti. Dielektrický rezonátor, jeho popis, módy, ztráty. Typy optických rezonátorů. Gaussovský svazek, jeho transformace. Vlnovodné struktury: zrcadlové a dielektrické, planární a válcová symetrie. Struktura planárního vlnovodu, jeho popis, módová teorie, disperzní rovnice, ztráty. Teorie vázaných módů. Optická vlákna, popis, módová teorie, disperze, ztráty.