You are hereOPZ

OPZ


Předmět: Optické zobrazení

Katedra/Zkratka: OPT/OPZ

Rok: 2019

Garant: 'prof. RNDr. Zdeněk Bouchal, Dr.'

Anotace: Podstata a význam optického zobrazování.

Přehled látky:
1. Princip optického zobrazování, vznik obrazu s využitím jevů paprskové, vlnové a nelineární optiky. 2. Paraxiální paprskové zobrazování, zobrazovací rovnice a základní paraxiální parametry optických systémů. 3. Paprskový popis zobrazování, paraxiální zobrazovací vlastnosti sférického rozhraní dielektrických prostředí a reálné čočky. 4. Rozdělení refraktivních optických prvků, výpočet paraxiálních parametrů vícečlenných optických systémů. 5. Zobrazování sférickým rozhraním dielektrických prostředí, aplanatické body. 6. Návrh aplanatických čoček, simulace v programu Oslo Premium. 7. Metodika návrhu a použití optických prvků s asférickými plochami, simulace v programu Oslo Premium. 8. Klasifikace a způsob určení paprskových optických vad. 9. Princip činnosti a základní typy difraktivních optických prvků, simulace v programech Oslo Premium a VirtualLab. 10. Zobrazování z pohledu vlnové optiky, základní pojmy a metody používané při analýze bodového zobrazení, bodová rozptylová funkce a Strehlovo číslo. 11. Bodové zobrazení fyzikálně dokonalým systémem, simulace v programu Oslo Premium. 12. Vztah mezi paprskovými a vlnovými vadami, metody výpočtu vlnových vad. 13. Metodika hodnocení obrazového výkonu optických systémů, optická funkce přenosu a její použití.