You are hereOPR

OPR


Předmět: Optické prvky

Katedra/Zkratka: OPT/OPR

Rok: 2019

Garant: 'Mgr. Radek Čelechovský, Ph.D.'

Anotace: Paraxiální charakteristiky optických prvků a systémů, optické invarianty.

Přehled látky:
1. Rozdělení optických prvků, zobrazovací a nezobrazovací prvky, základní parametry, používané materiály a aplikace. 2. Paraxiální parametry zobrazovacích prvků a systémů, kardinální body, význačné paprsky. 3. Paraxiální paprskové zobrazování, zobrazovací rovnice, měřítka zobrazení, paraxiální parametry reálné čočky. 4. Zobrazovací vlastnosti sférického rozhraní dielektrikrických prostředí, zobrazení pomocí neparaxiálních paprsků, simulace v programu Oslo Premium. 5. Aplanatické zobrazování sférickými plochami, návrh aplanatických čoček, simulace v programu Oslo Premium. 6. Asférické optické plochy, průchod paprsků asférickými plochami, návrh asférických čoček a zrcadel, simulace v programu Oslo Premium. 7. Klasifikace, výpočet a demonstrace paprskových vad. 8. Coddingtonovy rovnice a jejich použití. 9. Princip korekce monochromatických vad, prohýbání čoček, analýza jednoduchých optických prvků v programu Oslo Premium. 10. Materiálová disperze a princip korekce barevných vad, simulace v programu Oslo Premium.