You are hereOPM

OPM


Předmět: Kvantová optomechanika

Katedra/Zkratka: OPT/OPM

Rok: 2019

Garant: 'prof. Mgr. Radim Filip, Ph.D.'

Anotace: Cílem předmětu je získat hlubší znalosti z kvantové fyziky optických, optomechanických a elektromechanických oscilátorů a osvojit si metody jejich popisu.

Přehled látky:
1. Kvantová teorie optických procesů v rezonátorech. 2. Optické parametrické oscilátory a zesilovače v rezonátorech. Generace stlačení. 3. Kvantová teorie tlumení. Heisenberg-Langevinovy rovnice. Markovská approximace. 4. Mechanické oscilátory a jejich kvantové vlastnosti. 5. Kvantová teorie optomechanických systémů v rezonátorech. 6. Kvantová teorie elektromechanických systémů. 7. Pulsní optomechanické a elektromechanické kvantové systémy. 8. Kvantová mechanika chycených iontů.