You are hereOPKOM

OPKOM

warning: Use of undefined constant is_null - assumed 'is_null' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /var/www/aphys/sites/all/modules/stag/stag.module on line 506.

Předmět: Optické komunikace

Katedra/Zkratka: OPT/OPKOM

Rok: 2021

Garant: 'RNDr. Miroslav Ježek, Ph.D.'

Anotace: Cílem předmětu je seznámit studenty se základními principy a prvky optických komunikačních systémů. Předmět se věnuje teoretickým i praktickým aspektům kódování, přenosu a detekce informace v optických komunikačních trasách.

Přehled látky:
1. Úvod do optických komunikací, struktura optické komunikační trasy; optické kódování informace, nosná vlna a postranní frekvenční pásma, modulace, optimalize přenosové kapacity, chybovost, přeslechy a jejich hodnocení. 2. Modulace a demodulace: AM, FM, PM, homodynní a heterodynní detekce, obnova nosné frekvence, fázový závěs; spektrální hustota výkonu, časová neurčitost a fázový šum, Allanova variance. 3. Multiplex časový, frekvenční, polarizační a prostorový: pásma, metody směšování a dělení. 4. Limit slabých fotonových toků, statistika, odstup signálu od šumu, útlum a zesílení 5. Optické vlnovody a vlákna (TIR,PBG,MM,SM,PM), módy, disperze a její kompenzace, ztráty; nelineární vlastnosti, vláknové zesilovače, šumový faktor; materiály a základní metody výroby optických vlnovodů a vláken. 6. Integrovaná optika, principy a technologie, hybridní IO; vstupně výstupní vazba mezi vlnovody a vlákny, vazební prvky, frekvenční filtry, AWG, modulátory: elektrooptický jev, injekce volných nosičů; navazování vláken a konektory. 7. Polovodičové zdroje: luminiscenční a superluminiscenční diody, laserová diody, VCSEL, lasery s rozloženou zpětnou vazbou; přímý/nepřímý zakázaný pás, monolitické/hybridní; vlastnosti zdrojů: P-I křivka, spektrum, statistika a šum; nanostruktury, kvantové tečky a jejich optické vlastnosti. 8. Polovodičové detektory: PN, PIN, APD, vlastnosti detektorů: citlivost, rychlost odezvy, temný proud, NEP, linearita; jednofotonové detektory. 9. Topologie a struktury optických sítí, typické vzdálenosti; pasivní sítě, opakovače, zesilovače. 10. Vysílače a přijímače, přímá a externí modulace, koherentní a nekoherentní přijímače. 11. Charakterizace komunikačních tras, měřící metody, měření disperze a ztrát, OTDR. 12. Limity rychlosti datového přenosu, šířka pásma a vzdálenost přenosu, rychlostní rekordy.