You are hereOO1

OO1


Předmět: Oftalmologické a optometr. přístroje I

Katedra/Zkratka: OPT/OO1

Rok: 2020

Garant: 'Mgr. Lenka Musilová, DiS., Ph.D.'

Anotace: Seznámit s vybranými optometrickými přístroji a vyšetřovacími metodami.

Přehled látky:
Přednášky poskytují teoretickou přípravu k realizaci praktických a experimentálních činností ve cvičeních a seminářích. Cvičení a semináře slouží k získání a prohloubení potřebných praktických a experimentálních dovedností v odpovídajících oblastech. Předmět je zaměřen především na biomikroskopické hodnocení předního i zadního segmentu oka, které představuje významný prvek v praktických aktivitách optometristy. Přednášky: Štěrbinová lampa - stavba, optický princip, základní konstrukční typy, obsluha. Vyšetřovací techniky předního segmentu oka (popis, nastavení, vyhodnocení, užití): - difúzní osvětlení - optický řez, paralelení řezy, široký svazek - sklerální rozptyl, zrcadlový reflex - metoda Van Herick, kuželovitý svazek - everze horního víčka - užití barviv při hodnocení předního segmentu Vyšetření očního pozadí na štěrbinové lampě - Volkova čočka - Hrubyho čočka Objektivní a subjektivní záznam nálezů na štěrbinové lampě: - schémata pro záznam - grading scales - fotografický záznam Zhodnocení aplikace kontaktních čoček na štěrbinové lampě. Doplňující vyšetření s užitím příslušenství: - tonometrie - pachymetrie - gonioskopie Cvičení: Cvičení probíhá v malých skupinkách, v rámci kterých studenti provádí příslušné experimentální aktivity: - nastavení a seřízení štěrbinové lampy - vyšetření v difuzním osvětlení - vyšetření optickým a paralelním řezem a širokým svazkem - metoda sklerálního rozptyl, zrcadlový reflex - metoda van Herick, vyšetření kuželovitým svazkem - vyšetření spojivky horního víčka - everze horního víčka - vyšetření pomocí fluoresceinu (spojivka/rohovka, slzný film) - vyšetření očního pozadí pomocí Volkovy čočky - zhodnocení aplikace měkké i pevné kontaktní čočky na oku Semináře: Opakování a procvičování praktických dovedností ze cvičení, prohloubení praktických dovedností ve vyšetření refrakce.