You are hereOMP2

OMP2

warning: Use of undefined constant is_null - assumed 'is_null' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /var/www/aphys/sites/all/modules/stag/stag.module on line 506.

Předmět: Optometrické praktikum II

Katedra/Zkratka: OPT/OMP2

Rok: 2021

Garant: 'Mgr. Lenka Musilová, DiS., Ph.D.'

Anotace: Praktické cvičení zaměřené na výcvik, prohloubení a upevnění praktických dovedností při obsluze odpovídajících přístrojů a zařízení

Přehled látky:
Praktické cvičení zaměřené na prohloubení, upevnění a rozšíření praktických dovedností optometristy. Zejména se jedná: odebrání anamnézy, měření na manuálním a digitální fokometru, měření vízu, screening binokulárních funkcí, vyšetření pupilárních reakcí, orientační vyšetření zorného pole, bezkontaktní vyšetření nitroočního tlaku, vyšetření refrakce, stanovení presbyopické adice, detailní analýza binokulárních funkcí, vyšetření předního segmentu, vyšetření slzného filmu (break-up time), vyšetření zadního segmentu oftalmoskopem a štěrbinovou lampou, brýlové poradenství, vyšetření barvocitu, vyšetření na Amslerově mřížce, aplikace měkkých a pevných kontaktních čoček (včetně příslušných vyšetření rohovky - ketratometrie, popř. topografie). Dané úkoly student provádí na figurantech. Nedílnou součástí jednotlivých aktivit je nácvik/procvičení komunikace s pacientem, edukace pacienta v návaznosti na zjištěnou zdravotní situaci, popř. vzhledem k doporučenému typu korekční pomůcky. Student provádí záznamy o provedených aktivitách do připravené dokumentace. V rámci brýlového poradenství student provádí poradenství a nabídku při výběru korekční pomůcky (výběr obruby a vhodných čoček včetně materiálu a úprav s ohledem na zadanou vadu zraku), edukaci ve vztahu ke konkrétní vybrané korekční pomůcce, připraví a eviduje odpovídající zakázku/objednávku. Případně provádí výrobu a výdej korekční pomůcky včetně odpovídající edukace. Praktická cvičení probíhají ve speciální laboratoři simulující prostředí reálné vyšetřovny a v technologické laboratoři, simulující prostředí oční optiky. Každý student musí uskutečnit stanovený počet vybraných úkolů. SEMINÁŘ Úvod, organizace praktika. Zopakování problematiky organizace a řízení zdravotní péče na optometristickém pracovišti obecně. Zopakování zásad vedení zdravotnické dokumentace - specifika optometristického pracoviště. Individuálně zhotovená zdravotnická pomůcka - zopakování zásad tvorby a evidence zakázek v oční optice, organizace a návaznost činností. Vstupy externích odborníků (semináře a workshopy zaměřené na specifické korekční pomůcky, přístroje, metody, prezentace kazuistik atd.). V rámci seminářů studenti využívají odborné učebny katedry optiky k procvičování praktických dovedností v individuálním režimu dle osobních potřeb.