You are hereOMP2

OMP2


Předmět: Optometrické praktikum II

Katedra/Zkratka: OPT/OMP2

Rok: 2018

Garant: 'RNDr. Mgr. František Pluháček, Ph.D.'

Anotace: Praktické cvičení zaměřené na výcvik, prohloubení a upevnění praktických dovedností při obsluze odpovídajících přístrojů a zařízení

Přehled látky:
CVIČENÍ Praktické cvičení zaměřené na výcvik, prohloubení a upevnění praktických dovedností při obsluze odpovídajících přístrojů a zařízení a při následujících oftalmologických a optometrických vyšetřeních: vyšetření zorného pole oka automatickým počítačovým perimetrem (test dvojitého vidění, makulární test, glaukomový test, neurologický test, flicker test, periferní test, tvorba vlastních testů, ukazatelé spolehlivosti testu), analýza výsledků (srovnání několika vyšetření, regresní analýza); vyšetření předního segmentu oka a sítnice oka digitální sítnicovou kamerou (digitální fotografie duhovky a sítnice oka, pozorování a fotografování vrstvy nervových vláken sítnice s využitím zeleného filtru, stereoskopická metoda vyšetření očního pozadí), digitální analýza terče zrakového nervu (stanovení oblasti glaukomového poškození papily, statistické vyhodnocení rozsahu poškození); měření křivosti a optické mohutnosti rohovky oka na počítačovém rohovkovém topografu (aproximace povrchu rohovky povrchem koule nebo elipsoidu, stanovení různých typů zakřivení rohovky, měření hodnot rohovkového astigmatismu a nalezení jeho os), navržení kontaktních čoček s využitím počítačového rohovkového topografu (stanovení parametrů vhodné kontaktní čočky, simulace vyšetření fluoresceinem). Praktická výuka probíhá ve školní optometrické laboratoři. SEMINÁŘE Opakování a procvičování základních praktických dovedností se zaměřením na témata praktické části státní závěrečné zkoušky (vyšetření a výroba korekční pomůcky). Součástí semináře je rozšířený kurz aplikace pevných kontaktních čoček a individuálních měkkých kontaktních čoček.