You are hereOMP1

OMP1


Předmět: Optometrické praktikum I

Katedra/Zkratka: OPT/OMP1

Rok: 2018

Garant: 'RNDr. Mgr. František Pluháček, Ph.D.'

Anotace: Praktické cvičení zaměřené na prohloubení, upevnění a rozšíření praktických dovedností při obsluze odpovídajících přístrojů

Přehled látky:
CVIČENÍ Praktické cvičení zaměřené na prohloubení, upevnění a rozšíření praktických dovedností při obsluze odpovídajících přístrojů a zařízení a při následujících oftalmologických a optometrických vyšetřeních: vyšetření na štěrbinové lampě, Javalově oftalmometru, autokeratometru, Hartingerově refraktometru, autokeratorefraktotonometru, skiaskopie s bodovým i pásovým skiaskopem, přímá i nepřímá oftalmoskopie, měření vízu naturálního i s korekcí, subjektivní vyšetření refrakce do dálky a do blízka a stanovení optimální korekce (metoda nejlepší sféry, zamlžovací metoda a metoda zkřížených cylindrů pro stanovení astigmatické korekce, bichromatický test, polarizované balanční testy), měření heteroforie, asociační fórie a stanovení optimální prizmatické korekce, vyšetřování vzájemného vztahu akomodace a konvergence, měření fúzních rezerv, vyšetřování stereopse, měření kontrastní citlivosti oka, vyšetřování barvocitu. V rámci daného úkolu jsou dílčí vyšetření prováděna cíleně a systematicky tak, aby tvořila komplexní celek. Vyšetřování jsou prováděna na reálných figurantech. Praktická cvičení probíhají ve školní optometrické klinické laboratoři. Každý student musí uskutečnit stanovený počet požadovaných úkolů. SEMINÁŘE Praktické demonstrace, orientované na aktuální problematiku a noviky v oboru, podpořené vstupy externistů. Součástí semináře je praktický kurz komunikace s pacientem.