You are hereOMFN3

OMFN3


Předmět: Diplomová práce 3

Katedra/Zkratka: OPT/OMFN3

Rok: 2020

Garant: 'prof. Mgr. Jaromír Fiurášek, Ph.D.'

Anotace: Řešení diplomové práce pod vedením vedoucího práce.

Přehled látky:
Práce na problematice diplomové práce, řešení jednotlivých dílčích úkolů, vyhodnocení dosažených výsledků, stanovení dalšího postupu řešení, studium relevantní odborné literatury.