You are hereOMFN1

OMFN1


Předmět: Diplomová práce 1

Katedra/Zkratka: OPT/OMFN1

Rok: 2020

Garant: 'prof. Mgr. Jaromír Fiurášek, Ph.D.'

Anotace: Řešení diplomové práce pod vedením vedoucího práce.

Přehled látky:
Stanovení tématu diplomové práce, vytýčení hlavních úkolů a návrh postupu řešení, stanovení rámcových a dílčích cílů. Rešerše literatury.