You are hereOK

OK

warning: Use of undefined constant is_null - assumed 'is_null' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /var/www/aphys/sites/all/modules/stag/stag.module on line 506.

Předmět: Optika krystalů

Katedra/Zkratka: OPT/OK

Rok: 2021

Garant: 'prof. RNDr. Zdeněk Bouchal, Dr.'

Anotace: Popis, klasifikace, vlastnosti a použití anizotropních materiálů, šíření světla v jednoosých a dvouosých krystalech.

Přehled látky:
1. Popis, klasifikace, vlastnosti a použití anizotropních materiálů. 2. Popis polarizace světla , Jonesovy matice, Stokesovy parametry. 3. Šíření světla anizotropním prostředím, Fresnelova plocha vlnových normál. Vlastnosti jednoosých a dvouosých krystalů. 4. Vlnoplochy a paprsky v anizotropním prostředí, dvojlom. Elipsoid indexu lomu. 5. Princip činnosti, maticový popis a realizace fázových destiček. 6. Ideální polarizátor a způsoby jeho realizace, maticový popis průchodu světla systémem dvojlomných prvků. 7. Princip činnosti Savartovy desky a hranolů pro polarizačně citlivé příčné posunutí paprsků. 8. Polarizační filtry, princip činnosti, matematický popis a použití, Šolcův a Lyotův filtr. 9. Popis, vlastnosti a použití gyrotropních prostředí. 10. Podstata a využití elektrooptického jevu, popis Pockelsova elektrooptického jevu v krystalech KDP a LiNbO3. 11. Intenzitní a fázové elektrooptické modulace světla. Elektrooptická frekvenční modulace. 12. Princip a realizace elektrooptické deflexe laserového svazku, využití elektrooptického jevu v konstrukci prostorových modulátorů světla. 13. Princip polarizačně selektivních metod pro transformaci geometrické fáze světla.