You are hereOK

OK


Předmět: Optika krystalů

Katedra/Zkratka: OPT/OK

Rok: 2020

Garant: 'prof. RNDr. Zdeněk Bouchal, Dr.'

Anotace: Popis, klasifikace, vlastnosti a použití anizotropních materiálů, šíření světla v jednoosých a dvouosých krystalech.

Přehled látky:
1. Popis, klasifikace, vlastnosti a použití anizotropních materiálů, šíření světla v jednoosých a dvouosých krystalech. 2. Princip činnosti, maticový popis a realizace fázových destiček. 3. Průchod světla půlvlnou a čtvrtvlnou fázovou destičkou, jejich praktické použití. 4. Ideální polarizátor a způsoby jeho realizace, maticový popis průchodu světla systémem dvojlomných prvků. 5. Polarizační filtry, princip činnosti, matematický popis a použití, Šolcův a Lyotův filtr. 6. Popis, vlastnosti a použití gyrotropních prostředí. 7. Podstata a využití elektrooptického jevu. 8. Popis Pockelsova elektrooptického jevu v krystalech KDP a LiNbO3. 9. Princip a popis intenzitní a fázové elektrooptické modulace světla. 10. Elektrooptická frekvenční modulace, princip stlačení impulsů. 11. Princip a realizace elektrooptické deflexe laserového svazku, využití elektrooptického jevu v konstrukci prostorových modulátorů světla. 12. Simulace polarizačních prvků a systémů v programu Oslo Premium a VirtualLab.