You are hereOESY

OESY


Předmět: Optoelektronické systémy

Katedra/Zkratka: OPT/OESY

Rok: 2021

Garant: 'RNDr. František Petráš'

Anotace: Cílem absolvování předmětu je získání schopností aplikace teoretických poznatků fyziky optických vysílačů a detektorů včetně všech standartních optoelektronických prvků pro konstrukci optoelektronických přenosových soustav.

Přehled látky:
1. Optoelektronická komunikační soustava OKS. 2. Optika a elektronika pro OKS. 3. Přenosové vlastnosti optických vláken. 4. Optický digitální komunikační system 5. Optoelektronický bezvláknový komunikační systém ve volném prostředí OBKS. 6. Optoelektronická senzorová soustava OSS. 7. Optika a elektronika pro OSS. 8. Optoelektronické vláknové senzory OVS. 9. Převodníky, přímá a koherentní detekce. 10.Snímací obrazové senzory. Technologie Foveon X3. 11.Snímací senzory a soustavy pro digitální interferometrii a holografii.