You are hereOE

OE


Předmět: Optoelektronika

Katedra/Zkratka: OPT/OE

Rok: 2021

Garant: 'RNDr. František Petráš'

Anotace: Cílem absolvování předmětu je získání schopností aplikace teoretických poznatků fyziky optoelektronických prvků pro konstrukci optoelektronických obvodů z technologicky aktuálních prvků.

Přehled látky:
1. Úvod, optické a rádiové komunikační spektrum. 2. Zesilovače, zesilovače s OZ. 3. Aplikace tranzistorů JFET a MOSFET. 4. Oscilátory, generátory optických pulsů. 5. Optoelektronické vysílače . 6. Optoelektronické příjmače, detektory. 7. Transimpedanční zesilovač s PIN diodou. 8. Optické vlnovody. 9. Optické vláknové komunikační systémy (OVKS). 10.Intenzitní, fázová, polarizační a frekvenční modulace a demodulace. 11.Aplikace OVKS, senzory.