You are hereOA

OA


Předmět: Optika atmosféry

Katedra/Zkratka: OPT/OA

Rok: 2021

Garant: 'Ing. Zdeněk Řehoř, Ph.D.'

Anotace: Vliv atmosféry na optický signál a z toho vyplývající požadavky na návrh optických přístrojů

Přehled látky:
1. Složení atmosféry Země - atmosferické jevy, modely atmosféry Země 2. Absorpce optického záření v atmosféře 3. Rozptyl optického záření v atmosféře 4. Výpočet propustnosti zemské atmosféry 5. Turbulence atmosféry, modely turbulence 6. Výpočet/určení turbulence atmosféry 7. Vliv atmosféry na optický signál 8. Potlačení vlivu atmosféry na optický signál 9. Rekonstrukce obrazu degradovaného průchodem atmosférou 10. Dosah optického/optoelektornického přístorje v atmosféře, podmínky rozpoznání 11. Charakteristické a znaky typických cílů 12. Podmínky kamufláže cílů v optické oblasti spektra