You are hereNLOX

NLOX

warning: Use of undefined constant is_null - assumed 'is_null' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /var/www/aphys/sites/all/modules/stag/stag.module on line 506.

Předmět: Nelineární optika

Katedra/Zkratka: OPT/NLOX

Rok: 2021

Garant: 'prof. Mgr. Radim Filip, Ph.D.'

Anotace: Maxwellovy rovnice v nelineárním dielektrickém prostředí

Přehled látky:
1. Maxwellovy rovnice v nelineárním dielektrickém prostředí (vektor polarizace v nelineárním prostředí, nelineární dielektrické susceptibility, jejich vlastnosti, disperze v nelineárním prostředí, materiály pro nelineární optiku). 2. Klasifikace nelineárních optických jevů. 3. Nelineární jevy druhého řádu (interakce tří vln, generace druhé harmonické a subharmonické, frekvenční konverze sestupná a vzestupná, parametrická generace a zesilování, kvantový popis, superfluorescence, zákony zachování). 4. Fázové sladění (směr, vliv fázového rozladění, ladění frekvencí, generace neklasického světla). 5. Nelineární jevy vyšších řádů (Ramanův rozptyl a hyper-Ramanův rozptyl, Brillouinův rozptyl). 6. Interakce čtyř vln (fázová konjugace, Kerrův jev, fotorefrakce, samofokuzace laserových svazků). 7. Samovedený nelineární svazek (optický soliton časový a prostorový, solitonový laser). 8. Vícefotonová absorpce a emise (vícefotonový laser). 9. Optická bistabilita (disperzní a absorpční). 10. Přechodové koherentní jevy (samoindukovaná transparence, fotonové echo). 11. Superradiance (kooperovaná spontánní emise).