You are hereMOE

MOE


Předmět: Materiály pro optoelektroniku

Katedra/Zkratka: OPT/MOE

Rok: 2020

Garant: 'Ing. Zdeněk Řehoř, Ph.D.'

Anotace: Základní materiály pro optoelektroniku, jejich vlastnosti a použití.

Přehled látky:
1. Vlastnosti materiálů využívaných v optoelektronice - úvod do předmětu - složení a struktura látek - základní požadavky a vlastnosti materiálů pro optoelektroniku - specifika IR a UV spektrálních pásem a vliv na požadované vlastností materiálů - základy technologie výroby amorfních a krystalických materiálů pro optoelektroniku - specifika organických materiálů využívaných v optoelektronice 2. Aplikace materiálů v optoelektronických systémech - materiály pro detektory ve viditelné a infračervené oblasti spektra - materiály pro emisní optoelektronické členy - materiály pro elektronické části optoelektronických systémů - konstrukční materiály a jejich vlastnosti 3. Materiály pro nanostruktury a vícevrstvé systémy - fyzikální požadavky na materiály por tvorbu nanostruktur - základní materiály pro tvorbu nanostruktur - materiály, příprava a vytváření vícevrstvých systémů